Riskerar du att bli arbetslös?

Ordförklaringar

Det finns flera saker du kan göra redan nu för att förbereda dig om du skulle bli arbetslös. Och börja redan nu att leta efter ett nytt jobb. Statistiken säger att det vanligaste sättet att få jobb är via kontakter.

Gör det här redan nu:

Skaffa intyg för 12 månaders arbete

A-kassan baseras i de flesta fall på de senaste 12 månaderna innan du registrerar dig på arbetsförmedlingen. För att vi ska kunna räkna med allt arbete och all inkomst i din ersättning behöver vi intyg från din arbetsgivare.

Vi behöver arbetsgivarintyg för 12 månader

Vi behöver intyg för de 12 senaste månaderna du arbetade. Har du haft flera arbetsgivare behöver vi ha arbetsgivarintyg från samtliga.

Din arbetsgivare fyller i och signerar intyget med e-legitimation på arbetsgivarintyg.nu när din anställning är slut.

Har du fått ersättning från Försäkringskassan?

Har du haft tillfällig föräldrapenning eller sjukpenning från Försäkringskassan under det senaste året behöver vi även ha intyg från Försäkringskassan med uppgift om vilket belopp som utbetalats.

Har du inte jobbat det senaste året?

Om du före din arbetslöshet varit föräldraledig på heltid, studerande på heltid, eller sjuk på heltid kan det vara överhoppningsbar tid. Vi behöver då arbetsgivarintyg för arbete längre bak i tiden.

Föräldraledig eller sjuk på heltid

Har du varit föräldraledig eller sjuk på heltid anger du vilken period det gäller i ett brev eller mejl så kan vi hämta uppgifterna direkt från Försäkringskassan.

Finns det minst 80 timmars arbete under en månad där du varit sjukskriven eller föräldraledig kan den månaden inte hoppas över. Då kommer vi behöva intyg från Försäkringskassan som visar på bruttoersättning och tid.

Studerande på heltid

Om du är över 25 år när du avslutar eller avbryter dina heltidsstudier får månaderna som du studerat hoppas över. Detsamma gäller om du är under 25 år och du någon gång innan dina studier arbetat heltid i minst 5 sammanhängande månader.

Har du varit studerande under de senaste 12 månaderna fyller du i blanketten Studieförsäkran och skickar med registreringsintyg från universitet/högskola där terminstider och studietakten framgår.

Mer om överhoppningsbar tid

Skriv in dig på arbetsförmedlingen

Din första arbetslösa vardag behöver du skriva in dig på arbetsförmedlingen för att registrera dig som arbetssökande. Det är från detta datum som du kan ansöka om ersättning.  

Du kan anmäla dig antingen genom ett personligt besök på arbetsförmedlingen eller med BankID via deras hemsida.

Vad ska jag skicka in?

Skriv in dig här

Skaffa e-legitimation

För att kunna logga in på Mina sidor behöver du e-legitimation, BankID eller Mobilt BankID. Det skaffar du via din internetbank. Din arbetsgivare kan också snabbast skicka in ditt arbetsgivarintyg om ni båda har e-legitimation.

Mer om Mina sidor och BankID

Till arbetsgivarintyg.nu

Funderar du på att säga upp dig?

Om du säger upp dig utan giltig anledning blir du avstängd i 45 ersättningsdagar, vilket motsvarar 9 hela veckor. Som mest kan du vara avstängd 5 dagar i veckan och du ska skicka in kassakort under avstängningsperioden. Efter avstängningsdagarna följer 7 dagars obligatorisk karens. Om du har giltiga skäl för din uppsägning blir det ingen avstängning, men ersättningsperioden inleds med 7 obligatoriska karensdagar.

Giltiga skäl att sluta ett arbete

I följande situationer får du säga upp dig utan att bli avstängd från ersättning:

  • Om du inte får din lön utbetald.
  • Om arbetsplatsen flyttar så långt att det är omöjligt för dig att dag- eller veckopendla eller att flytta med.
  • Om du blir sjuk av ditt arbete och om det är omöjligt med omplacering.
  • Om du blivit mobbad eller trakasserad på arbetet och att man trots insatser inte lyckats komma tillrätta med problemen. Arbetsgivaren ska också sakna möjligheter till omplacering. 

Mer om egen uppsägning

Så mycket kan du få

Ersättningen grundas både på din arbetade tid och din genomsnittliga lön det senaste året. Du kan som mest få 910 kronor per dag under de första 100 ersättningsdagarna, därefter är maxersättningen 760 kronor per dag.

Räkna ut din ersättning

Mer om ersättningen

Har du inkomstförsäkring?

Om du är med i ett Saco-förbund är oftast en extra inkomstförsäkring inkluderad i medlemsavgiften. Hur du ansöker skiljer sig från förbund till förbund.

Mer om inkomstförsäkring

Tyck till


Vi på webbredaktion läser alla kommentarer och de är till stor hjälp i vårt förbättringsarbete. Dina kommentarer publiceras inte på sidan. Du kommer inte att få svar på din kommentar.

Tipsa en vän

Uppdaterad: 4 maj 2017
Sidansvarig: Annika Stenberg