Arbetslöshetsförsäkringen

Ordförklaringar

Arbetslöshetsförsäkringen finns som en trygghet för alla som jobbar i Sverige. När du är medlem i a-kassan har du möjlighet att få ersättning utifrån den lön du haft. Om du inte är medlem kan du ändå ha rätt till ersättning men då med ett lägre belopp.

Ersättning utifrån lönen

För att få arbetslöshetsersättning som baseras på den genomsnittliga lön du haft ska tre villkor vara uppfyllda.

  • Du ska klara arbetsvillkoret, det vill säga ha jobbat minst 6 månader, 80 timmar per kalendermånad.
  • Du ska vara medlem och ha varit det i minst 12 månader.
  • Du ska vara arbetslös och registrerad på arbetsförmedlingen.

Om de tre villkoren är uppfyllda kan du få upp till 910 kronor om dagen de 100 första ersättningsdagarna, därefter 760 kronor om dagen. Har du också en inkomstförsäkring, till exempel via ditt fackförbund kan du ha rätt till ersättning därifrån också.

Mer om villkoren

Grundbelopp – om du inte är medlem

Är du inte med i a-kassan kan du få ändå få ersättning i form av grundbelopp (max 365 kronor per dag) om du är arbetslös och anmäld på arbetsförmedlingen. För det krävs att du klarar arbetsvillkoret.

Om du har minst 180 högskolepoäng (120 före 2007) är det hos oss du ska bli medlem. Fyll i medlemsansökan här

Om du inte är akademiker ska du ansöka om grundersättning hos Alfakassan. De tar ut en administrativ avgift på 10 kronor per ersättningsdag om du inte är ansluten hos dem

Pengarna kommer från medlemmarna och staten

Alla pengar som a-kassorna betalar ut kommer från staten. Staten finansierar kostnaden med de medlemsavgifter som a-kassorna tar in och med den arbetsmarknadsavgift som ingår in arbetsgivaravgiften.

Uppdaterad: 13 augusti 2018
Sidansvarig: Annika Stenberg
Fråga oss!