Organisation

Ordförklaringar
Flera människor i rad

Akademikernas a-kassa är den största a-kassan med cirka 690 000 medlemmar. Vi handlägger ersättnings- och medlemskapsärenden och trots att vi är en privat organisation handlar det i huvudsak om  myndighetsutövning. Varje år utser föreningsstämman en styrelse för att leda kassan.

Vi ansluter medlemmar och betalar ut arbetslöshetsersättning

Vårt uppdrag att administrera arbetslöshetsförsäkringen och betala ut arbetslöshetsersättning. Underlagen i ärendena får vi i första hand in direkt från de sökande men vi får också uppgifter från Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Ersättningen som vi betalar ut är fullt ut finansierad genom statsbidrag, och vi har rätt till statsbidrag så länge som vi följer gällande regelverk.

Som medlem är du inte bara arbetslöshetsförsäkrad, du har också rätt till ett professionellt och vänligt bemötande, en snabb och korrekt handläggning och löpande utbetalningar i fall du skulle bli arbetslös.

Här arbetar 140 personer

Vårt kansli ligger i centrala Stockholm. Här arbetar cirka 140 personer, nästan alla med att handlägga ärenden. Chef för kansliet, så kallad kassaföreståndare, är  Katarina Bengtson Ekström. Vi leds av en styrelse som utses av den årliga föreningsstämman, och ordförande i styrelsen är av tradition Sacos ordförande.

Styrelsen för Akademikernas a-kassa

Ladda ner vår företagspresentation

Lagar, stadgar, föreningsstämma och styrelse

En a-kassa är ingen myndighet trots att vi har myndighetsutövning som huvudsaklig  uppgift när vi handlägger medlemskapsärenden och arbetslöshetsärenden. Det blir myndighetsutövning eftersom vi ensidigt bestämmer om rätt till en förmån för den enskilde.

I vårt myndighetsutövande arbete följer vi generella förvaltningsregler och offentlighets- och sekretessbestämmelser. I ersättningsärenden utgår vi från lagen om arbetslöshetsförsäkring och i medlemskapsärenden från lagen om arbetslöshetskassor. Vi har också stadgar där det bland annat står vilka som får bli medlemmar hos oss.

Tillsyn över a-kassorna

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF), har tillsyn över a-kassornas och Arbetsförmedlingens verksamheter för att stärka efterlevnaden av reglerna säkerställa att tillämpningen blir rättssäker och effektiv. Den granskar hur vi följer bestämmelserna och tar fram tillämpningsföreskrifter när det behövs och godkänner storleken på de medlemsavgifter som a-kassorna tar ut.

Vårt organisationsnummer

Organisationsnumret är 802005-4691.

Medlemsansökan

Uppdaterad: 24 maj 2018
Sidansvarig: Annika Stenberg
Fråga oss!