Regler

 • Jag vill säga upp mig. Får jag a-kassa då?

  Svar: Ja, om du uppfyller villkoren för ersättning. Du blir däremot först avstängd från ersättning i 45 dagar om du inte har giltiga skäl. Ersättningsperioden inleds sedan med 7 dagars karens. Skulle du ha giltiga skäl för din uppsägning får du ersättning direkt efter 7 dagars karens. Giltiga skäl kan vara att du blir sjuk av ditt arbete, att du blir mobbad eller att din arbetsgivare inte betalar ut lön. Dina skäl måste vara styrkta.

  Blir du avstängd från ersättning får du ingen ersättning från a-kassan under sammanlagt 52 dagar (45 avstängningsdagar + 7 karensdagar). Eter cirka 10 veckor har du rätt till ersättning.

  Anmäl dig på arbetsförmedlingen direkt du slutat ditt arbete för att avstängningsdagarna ska börja räknas av. Tidrapportera på ditt kassakort i Mina sidor under hela avstängningstiden.

  Mer om egen uppsägning

  Mer om villkor för ersättning

  Till Mina sidor

  716 av 866 personer tyckte att de fick svar på sin fråga

  Fick du svar på din fråga? Ja Nej

 • Hur lång är karenstiden för a-kassa?

  Svar: Ersättningsperioden inleds alltid med sju dagars karens. Du kan som mest få fem dagars ersättning från a-kassan per vecka. Det innebär att du i inledningen av din arbetslöshet inte får ersättning i drygt en vecka om du är helt arbetslös. Kom ihåg att tidrapportera på dina kassakort även under karenstiden så att karensdagarna räknas av.

  Om du har sagt upp dig från din anställning utan giltiga skäl får du ersättning efter avstängningstiden är på 45 dagar. När din ersättningsperiod sedan börjar inleds den med sju dagars karens. Sammanlagt får du alltså ingen ersättning under 52 ersättningsdagar.

  Mer om karens

  Mina sidor

  228 av 278 personer tyckte att de fick svar på sin fråga

  Fick du svar på din fråga? Ja Nej

 • Jag är provanställd och trivs inte.

  Svar: Om du själv väljer att avsluta en provanställning räknas det som om du sagt upp dig. Du kan då få ersättning efter avstängningstiden. Skulle arbetsgivaren vilja att du fortsätter din anställning anses du vara fast anställd.

  Om arbetsgivaren avbryter provanställningen blir det ingen avstängning.

  Egen uppsägning

  16 av 45 personer tyckte att de fick svar på sin fråga

  Fick du svar på din fråga? Ja Nej

 • Kan jag starta eget med a-kassa?

  Svar: Det är inte tillåtet att starta eget och samtidigt få ersättning från a-kassan. Om du börjar marknadsföra ditt företag, starta en hemsida, planera etc så har du inte längre rätt till arbetslöshetsersättning.

  Mer om att starta eget företag

  73 av 103 personer tyckte att de fick svar på sin fråga

  Fick du svar på din fråga? Ja Nej

 • Har börjat studera. Kan jag få a-kassa i sommar?

  Svar: Nej. Om du ska fortsätta att plugga i höst kan du inte få arbetslöshetsersättning i sommar. Skulle du inte få något jobb efter att du har avslutat dina studier är det möjligt att fortsätta på din påbörjade ersättningsperiod.

  Mer om studier

  29 av 34 personer tyckte att de fick svar på sin fråga

  Fick du svar på din fråga? Ja Nej

 • Kan jag ta ut föräldrapenning på helger?

  Svar: Ja. Att ta ut föräldrapenning på lördagar och söndagar påverkar inte arbetslöshetsersättningen.

  95 av 105 personer tyckte att de fick svar på sin fråga

  Fick du svar på din fråga? Ja Nej