Mina sidor: sök ersättning Medlemsportalen: ditt medlemskap Stäng

Söka ersättning

 • När får jag mitt beslut?

  Svar: Tidigast en vecka efter att du blivit arbetslös. Att få beslutet förutsätter nämligen att du tidrapporterat i Mina sidor och det kan du göra efter en vecka.

   

  35 av 45 personer tyckte att de fick svar på sin fråga

  Fick du svar på din fråga? Ja Nej

 • Hur söker jag ersättning?
   Svar:
  1. Registrera dig på arbetsformedlingen.se den första arbetslösa dagen.
  2. Skaffa arbetsgivarintyg för de 12 senaste månadernas arbete.
  3. Fyll i din ansökan i Mina sidor.
  4. Tidrapportera i Mina sidor.

    

  ikon länk Mina sidor

  Vad ska jag skicka in?

  Mer om hur du söker ersättning

  14 av 21 personer tyckte att de fick svar på sin fråga

  Fick du svar på din fråga? Ja Nej

 • Arbetslös efter anställning
  Svar: Det som har betydelse för när du kan få ersättning är hur din anställning avslutades. Din ersättningsperiod inleds alltid med sju dagars karens. Arbete styrks med ett arbetsgivarintyg som fylls i av din arbetsgivare. Om du har sagt upp dig själv har du rätt till ersättning efter 45 dagars avstängning.

  Så här ansöker du:

  1. Fyll alltid i Ansökan om ersättning Formuläret hette tidigare Anmälan om arbetslöshet. Du fyller i det på www.aea.se/minasidor
  2. Arbetsgivarintyg för 12 månader. Vi slår alltid ut ditt arbete på 12 månader så det är viktigt att du skickar in intyg för alla arbeten du haft det senaste året. Din arbetsgivare fyller i ett arbetsgivarintyg i portalen arbetsgivarintyg.nu. Om både du och din arbetsgivare har e-legitimation får du intyget i portalen och skickar det via den till oss. Annars får du intyget på papper och postar eller mejlar det till info@aea.se.
  3. Har du sagt upp dig? Fyll i uppgifter om detta i Mina sidor.
  4. Har du ett företag? Har du haft ett företag vid sidan om din anställning ska du fylla i Företag – Extraarbete.
  5. Har du haft ett extraarbete? Om du vid sidan om ditt heltidsarbete jobbat extra utreder vi om det räknas som bisyssla. Skicka in ett arbetsgivarintyg även för ditt extraarbete. Mer om bisyssla och vilka intyg vi behöver.
  6. Arbetat utomlands? Läs mer på vår sajt www.aea.se/utland Du kan också ringa vår utlandsavdelning på 08-412 33 00 eller mejla utland@aea.se för mer information.

  Mer om anställning

  Till Mina sidor

  Alla formulär hittar du här

  Till portalen arbetsgivarintyg.nu

  9 av 24 personer tyckte att de fick svar på sin fråga

  Fick du svar på din fråga? Ja Nej

 • Arbetslös efter studier
  Svar: Din studietid kan oftast hoppas över om du studerat på heltid och då kan vi räkna på det arbete du haft före eller under studietiden. Dina studier ska vara avslutade eller definitivt avbrutna för att du ska kunna få a-kassa.
  1. Fyll alltid i en Anmälan om arbetslöshet Formuläret finns i Mina sidor.
  2. Arbetsgivarintyg för 12 arbetade månader Om du inte arbetat det senaste året ska du skicka intyg för de tolv senaste månader som du arbetat. Även sommarjobb och extrajobb räknas med.
  3. Studieintyg Fyll i Studieintyg i Mina sidor om du har studerat det senaste året. Om du inte har haft studiemedel från CSN ska du även bifoga ett registreringsintyg från studieanordnaren som styrker terminstider.

  Mer om studier

  ikon länk Till arbetsgivarintyg.nu

  Alla våra e-tjänster

  6 av 10 personer tyckte att de fick svar på sin fråga

  Fick du svar på din fråga? Ja Nej

 • Arbetslös efter företagande
  Svar: Blir du som har eget företag arbetslös har du rätt till ersättning om du uppfyller arbetsvillkoret. Om du haft företaget vid sidan om heltidsarbete kan det bli godkänt som bisyssla och du kan fortsätta med det. Har du däremot haft företaget som huvudsaklig sysselsättning måste du lägga det vilande för att få a-kassa.
  1. Fyll alltid i en Ansökan om ersättning. Formuläret hette tidigare Anmälan om arbetslöshet. Du hittar det i Mina sidor.
  2. Företag som huvudsaklig sysselsättning? Fyll i formuläret Företagare Arbetsintyg för företagare om du har haft ett aktivt företag. Till formuläret Företag – Arbetsintyg
  3. Företag vid sidan om heltidsarbete? Har du haft företag som en bisyssla ska du skicka in formuläret Företag – Extraarbete. Till formuläret Företag – Extraarbete 

  Mer om företag

  Alla formulär hittar du här

  4 av 5 personer tyckte att de fick svar på sin fråga

  Fick du svar på din fråga? Ja Nej

 • Arbetslös efter att varit hemma med barn
  Svar:

  Föräldraledigheten kan i de flesta fall hoppas över. Månader där du har jobbat 80 timmar eller mer kan aldrig hoppas över. Ange när du söker att du har varit föräldraledig.

  Din föräldraledighet kan hoppas över om

  • ditt barn var under två år när du var föräldraledig.
  • du har tagit ut minst fem dagars halv föräldrapenning per vecka när barnet är äldre än två år.

  Har du arbetat 80 timmar eller mer per månad när du varit föräldraledig räknar vi på det deltidsarbete du har haft och vi hoppar aldrig över månaden.

  1. Fyll alltid i en Ansökan om ersättning Formuläret finns i Mina sidor.
  2. Ange datum i din ansökan. Har du varit föräldraledig på heltid räcker det med att du anger vilka datum det gäller när du söker ersättning.
  3. Arbetsgivarintyg för 12 arbetade månader. Om du inte arbetat det senaste året ska du skicka intyg för de månader som du arbetat. Även sommarjobb och extrajobb räknas med.
  4. Jobbat och fått föräldrapenning? Har du kombinerat arbete med föräldrapenning ska du skicka in intyg från Försäkringskassan där det framgår hur mycket ersättning du har fått före skatt.

  Alla våra e-tjänster

  2 av 7 personer tyckte att de fick svar på sin fråga

  Fick du svar på din fråga? Ja Nej

 • Arbetslös efter att ha varit sjuk
  Svar: I vanliga fall ska du uppfylla villkoren för a-kassa under 12-månadersperioden direkt före arbetslösheten. Din ersättning beräknas på samma månader. Har du varit sjuk och arbetat mindre än 80 timmar en månad kan den hoppas över. För varje månad som du varit sjuk lägger vi till en äldre månad eftersom vi alltid räknar på 12 månader.
  1. Fyll alltid i en Ansökan om ersättning Formuläret finns i Mina sidor.
  2. Arbetsgivarintyg för 12 arbetade månader Om du inte arbetat det senaste året ska du skicka intyg för de tolv senaste månader som du arbetat. Även sommarjobb och extrajobb räknas med.
  3. Sjuk Om du varit sjuk anger du det i din ansökan så stämmer vi av mot Försäkringskassan. Har du inte haft ersättning därifrån skickar du in läkarintyg.

  Alla våra e-tjänster

  ikon länk arbetsgivarintyg.nu

  ikon länk Mina sidor

  5 av 11 personer tyckte att de fick svar på sin fråga

  Fick du svar på din fråga? Ja Nej

 • Måste intygen vara i original?

  Svar: Nej, det går utmärkt att ladda upp kopior i Mina sidor. Då går handläggningen snabbast.

  Du kan också posta dina handlingar till Akademikernas a-kassa, Box 3536, 103 69 Stockholm.

  Till våra e-tjänster

  www.aea.se/minasidor

  455 av 477 personer tyckte att de fick svar på sin fråga

  Fick du svar på din fråga? Ja Nej

 • Utan a-kassa ingen inkomstförsäkring

  Svar: A-kassa + Fackförbund = Inkomstförsäkring

  A-KASSA: Vi betalar ut din ersättning om du blir arbetslös. För att få ersättning grundad på lönen måste du vara med i minst 12 månader och under medlemstiden arbetat. Mer om villkoren för ersättning från a-kassan

  FACKFÖRBUND: Du som är medlem i facket får hjälp och stöd i arbetsrelaterade frågor, juridisk hjälp, olika försäkringar, karriärcoachning med mera. Det är facket som betalar ut den extra inkomstförsäkringen. Våra fackförbund

  INKOMSTFÖRSÄKRING: Om du tjänar mer än 25 025 kronor är det bra att ha en inkomstförsäkring så att du kan få 80 procent av hela din lön om du blir arbetslös. I de flesta av våra fackförbunds medlemsavgifter ingår inkomstförsäkringen. Ett villkor för att få sin inkomstförsäkring är att man också är med i och får ersättning från a-kassan. Mer om inkomstförsäkring

   

  0 av 2 personer tyckte att de fick svar på sin fråga

  Fick du svar på din fråga? Ja Nej

 • Hur får jag ut min inkomstförsäkring?

  Svar: När vi fattat beslut om din rätt till a-kassa fattar ditt bolag för inkomstförsäkringen sitt beslut. Hur ansökan för inkomstförsäkring går till beror på vilket fackförbund eller bolag du har.

  Akademikernas inkomstförsäkring Om du har din försäkring via Akademikernas Inkomstförsäkring får du ansökningshandlingar hemskickade automatiskt när du anmält dig på arbetsförmedlingen.

  (Civilekonomerna, DIK, Fysioterapeuterna, Jusek, Läkarförbundet, Naturvetarna, Trafik och Järnväg, SRAT, Sveriges Arbetsterapeuter, Sveriges Arkitekter, Sveriges Farmaceuter, Sveriges Ingenjörer, Sveriges Psykologförbund, Sveriges Veterinärförbund, Tjänstetandläkarna)

  Akademikernas inkomstförsäkring

  Annan försäkring via facket eller privat bolag Har du din försäkring via ett privat bolag eller ett fackförbund som inte har Akademikernas Inkomstförsäkring måste du själv ansöka om ersättning.

  Här hittar du listan på hur ditt fackförbund gör

  Mer om inkomstförsäkring via fackförbunden

   

  1 av 4 personer tyckte att de fick svar på sin fråga

  Fick du svar på din fråga? Ja Nej

 • Hur mycket är maxersättning?

  Svar: 910 kronor första hundra dagarna Högsta dagpenning (eller maxersättning) är i dag 910 kronor per dag de första 100 ersättningsdagarna, därefter 760 kronor per dag.

  Ersättning 5 dagar per vecka Arbetslöshetsersättning betalas ut maximalt 5 dagar per vecka. Om du är helt arbetslös en månad får du i genomsnitt 22 dagar. Du som har haft högre lön än 25 025 per månad får cirka 20 000 kronor före skatt de första 100 dagarna. Om du har en inkomstförsäkring via facket eller privat bolag kan du få mer.

  Räkna ut din ersättning

  Om ersättningen

  Om inkomstförsäkring

  länkikon Mina sidor

  86 av 107 personer tyckte att de fick svar på sin fråga

  Fick du svar på din fråga? Ja Nej

 • Har inte fått alla intyg

  Svar: Fyll i din ansökan och skicka in de intyg du har så länge så startar vi handläggningen av ditt ärende. Tidrapportera också i Mina sidor även om du inte fått beslut än. Då får du din utbetalning snabbare.

  ikon länk Mina sidor

  45 av 52 personer tyckte att de fick svar på sin fråga

  Fick du svar på din fråga? Ja Nej

 • Jag har fosterbarn

  Svar: Har du fosterbarn räknas det i regel inte som arbete och påverkar inte din rätt till arbetslöshetsersättning. Eftersom du inte har lön utan ett fast arvode och uppdraget inte påverkar dina möjligheter att söka och ta arbete ska du inte fylla i det på tidrapporten.

  27 av 32 personer tyckte att de fick svar på sin fråga

  Fick du svar på din fråga? Ja Nej

 • Jag är inte nöjd med mitt beslut.

  Svar: Begär att vi omprövar beslutet. Ange varför du inte är nöjd med beslutet. Skulle du har fler uppgifter i ditt ärende ska du skicka med dem.

  Ompröva ditt beslut här

  Vill du hellre posta din begäran om omprövning skickar du den till Akademikernas a-kassa, Box 3536, 103 69 Stockholm. 

  33 av 37 personer tyckte att de fick svar på sin fråga

  Fick du svar på din fråga? Ja Nej

 • Mina avstängningsdagar dras inte

  Svar: Har du tidrapporterat i Mina sidor? För att dina dagar ska räknas av måste vi se vad du har haft för sysselsättning. Har du varit arbetslös och registrerad på arbetsförmedlingen så räknas dagarna av när du tidrapporterar i Mina sidor. Efter de 45 dagarnas avstängning är det sju dagars karens.

  länkikon Mina sidor

  29 av 39 personer tyckte att de fick svar på sin fråga

  Fick du svar på din fråga? Ja Nej

 • Hur länge måste jag ha varit medlem för att kunna få ersättning?

  Svar: Från och med den dag du blir medlem hos oss kan vi betala ut ersättning till dig om du är arbetslös och uppfyller arbetsvillkoret. Som  ny medlem i a-kassan kan du få ett så kallat grundbelopp på 365 kronor om dagen om du har arbetat heltid det senaste året.

  Inkomstbaserad ersättning Du som har varit medlem i 12 månader eller mer kan få ersättning grundad på lönen. Har du bytt från en a-kassa till oss tillgodoräknas din medlemstid från din förra a-kassa.

  Mer om ersättningsnivån

  länkikon Mina sidor

  31 av 50 personer tyckte att de fick svar på sin fråga

  Fick du svar på din fråga? Ja Nej

 • Måste jag skicka in mina handlingar direkt?

  Svar: Det går att ansöka om ersättning retroaktivt 9 månader tillbaka i tiden.

  Kom i håg arbetsförmedlingen Skriv in dig på arbetsförmedlingen den första arbetslösa dagen. Du kan göra det online på arbetsförmedlingen, i samband med det bokar du ditt första med din förmedlare. För att få ersättning måste besökte ske inom 5 dagar från att du skrev in dig.

  länkikon Mina sidor

  länkikon Till arbetsformedlingen.se

  85 av 101 personer tyckte att de fick svar på sin fråga

  Fick du svar på din fråga? Ja Nej

 • Ingen plats på förskolan

  Svar: Om du inte har plats på förskolan för ditt barn går det bra att ordna barnomsorgen privat. Det betyder att det måste finns någon som kan ta hand om ditt barn så att du kan jobba. Många anger mor- eller farföräldrar.

  2 av 7 personer tyckte att de fick svar på sin fråga

  Fick du svar på din fråga? Ja Nej

 • Semesterdagar i en klumpsumma

  Svar: Har du inarbetade semesterdagar som betalas ut i pengar i samband med att din anställning upphör påverkar dessa inte din rätt till ersättning.

  137 av 140 personer tyckte att de fick svar på sin fråga

  Fick du svar på din fråga? Ja Nej

 • Arbetslös igen efter vikariat

  Svar: A-kassa för mindre än ett år sedan Om det var kortare tid än 365 dagar sedan du senast fick a-kassa fortsätter du på din gamla ersättningsperiod. Det blir ingen ny karens. Har du arbetat som lärare med rätt till ferielön? Då kan du få ersättning först när ferielöneperioden löpt ut.

  Sök ersättning igen

  A-kassa för mer än ett år sedan Om du har arbetat mer än ett år är du som "ny" hos a-kassan och vi kontrollerar om du på nytt har uppfyllt arbetsvillkoret och det blir också sju nya karensdagar.

  Sök ersättning

  17 av 23 personer tyckte att de fick svar på sin fråga

  Fick du svar på din fråga? Ja Nej

 • Ferielön

  Svar: Den som arbetat in ferielön kan inte få arbetslöshetsersättning för den del av sommarlovet som man har rätt till ferielön. Har du arbetat heltid under hela läsåret har du rätt till ferielön för hela sommarlovet. Har du arbetat halva läsåret får du ferielön för ungefär halva sommarlovet.

  Vi räknar fram det antal ferielönedagar du har rätt till utifrån den anställningsgrad du haft under höst- och vårtermin och hur många dagar du arbetat. Motsvarande antal feriedagar läggs sedan ut under sommaren och du kan inte få a-kassa för samma period som du har ferielön.

  Om du är anställd med semestertjänst arbetar du in semesterersättning. Den påverkar inte rätten till a-kassa om du blir arbetslös.

  Mer om ferielön

  A-kassepodden om ferielön

  0 av 0 personer tyckte att de fick svar på sin fråga

  Fick du svar på din fråga? Ja Nej

Fråga oss!